REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.ALOESOWYZAKATEK.PL

§ 1 Definicje

1. Czas dostępności sklepu internetowego – sklep internetowy Aloesowy Zakątek dostępny jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem przerw technicznych.
2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
3. FLPP – Forever Living Products Poland Sp. z o.o., wyłączny importer na rynek polski produktów firmy Forever Living Products.
4. Klient – podmiot korzystający z usług sklepu internetowego Aloesowy Zakątek.
5. Zamówienie – produkty zakupione przez Klienta przez sklep internetowy https://aloesowyzakatek.pl
6. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, utworzony przez Usługodawcę, po dokonaniu Rejestracji przez Klienta oraz zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
7. Login – indywidualny numer lub oznaczenie Klienta, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
8. Rejestracja – wykonanie przez Klienta określonych w regulaminie czynności w celu otrzymania dostępu do Konta Klienta.
9. Usługodawca – osoba dokonująca usługi sprzedaży produktów za pomocą Sklepu Internetowego: Dagmara Bednarczyk, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą BE FIT DAGMARA BEDNARCZYK z siedzibą w Gryżowie 69, NIP: 7532460378, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
10. Sklep internetowy – strona sklepu internetowego https://aloesowyzakatek.pl
11. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy jest dostępny pod adresem internetowym: https://aloesowyzakatek.pl , prowadzony przez przedsiębiorcę Be Fit Dagmara Bednarczyk z siedzibą w Gryżowie 69, NIP: 7532460378.
2. Kontakt: mail: kontakt@aloesowyzakatek.pl, telefon: +48 607 037 717, adres pocztowy: Dagmara Bednarczyk Gryżów 69, 48-325 Ścinawa Mała.
3. Do korzystania z usług sklepu internetowego niezbędne są: urządzenie z dostępem do internetu oraz przeglądarki (Chrome, Opera, Firefox), a także aktywny adres mailowy.

§ 3 Składanie zamówień w sklepie internetowym

1. Sklep internetowy Aloesowy Zakątek prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej https://aloesowyzakatek.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę
3. Czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni robocze.
4. Zamówienie zostaje złożone w chwili potwierdzenia treści zamówienia oraz zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
6. Do złożenia zamówienia nie jest konieczna rejestracja.

§ 4 Płatności za zamówienia

1. Ceny w sklepie internetowym podane są w polskich złotych PLN i są podane brutto (zawierają podatek VAT).
2. Do zamówienia dołączana jest faktura.
3. Klient może dokonać wyboru płatności podczas składania zamówienia: zwykły przelew bankowy, płatność kartą, blik, płatność za pobraniem.
4. Sprzedawca ma prawo dokonywać zmiany cen produktów. Zamówienie realizowane będzie na zasadach obowiązujących w momencie składania zamówienia.

§ 5 Dostawa

1. Czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni robocze.
2. Przy wyborze przez Klienta płatności z góry za zamowienie, Usługodawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
3. Sklep internetowy Aloesowy Zakątek prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wybór sposobu dostawy zamówienia jest dokonywany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Do wyboru są następujące sposoby dostarczenia paczki: kurier DPD, kurier DHL, paczkomat InPost.
5. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem oraz są zależne od wielkości paczki. Klient jest informowany o kosztach przesyłki podczas składania Zamówienia.
6. Koszt dostawy ponosi Klient.
7. Klient może odebrać zamówienie osobiście w siedzibie firmy w godzinach otwarcia.
8. W przypadku odbioru osobistego, zamówienie będzie gotowe do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego w ciagu 14 dni od momentu wydania zamówienia.
2. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać informację o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład w formie pisma wysłanego pocztą lub za pomocą maila. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@aloesowyzakatek.pl lub pisemnie na adres wskazany w § 2 Regulaminu.
3. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Usługodawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
4. Zwrot płatności odbywa się przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5. Usługodawca dokona zwrotu płatności po otrzymaniu zwrotu Zamówienia lub po otrzymaniu dowodu wysłania Zamówienia.
6. Zwrot zamówienia należy wysłać na adres wskazany w § 2 Regulaminu. Zwrot należy wysłać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
7. Klient ponosi koszty zwrotu zamówienia.
8. W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Usługodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej

§ 7 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

1. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
A) Kiedy cena zależy od wahań na rynku, nad którym Usługodawca nie ma kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
B) Kiedy przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
C) Kiedy przedmiotem zwrotu jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia
D) Kiedy przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
E) Kiedy przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

§ 8 Reklamacje

1. Usługodawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
2. Usługodawca prosi o wysłanie reklamacji na adres elektroniczny lub pocztowy wskazany w § 2 Regulaminu.
3. Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja oraz warunki są dostępne w Sklepie Internetowym.
4. Reklamacje należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
6. W przypadku braku zgodności zamówienia z umową, Klient ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują w chwili ich ogłoszenia na stronie internetowej https://aloesowyzakatek.pl. Zamówienia będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2. Dostępne w sprzedaży produkty na sklepie internetowym nie są lekami, lecz suplementami diety. Nie mogą być traktowane jako leki i stosowane do leczenia. Produkty FLPP to kosmetyki oraz suplementy diety.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 19.12.2023 r